Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.

Lutvannet er et vann i Østmarka, Oslo kommune.

Det er nokså næringsfattig, har høy Ph og er veldig klart med stort siktedyp.

Fra 1918 til 1974 var Lutvannet en av drikkevannskildene til Oslo.

Av fisk finnes Abbor, Ørret, røye, ørekyte og stingsild. Den 31. november 1985 ble det satt ut 75 stk 2 år gamle canadarøyer i Lutvannet, gjennomsnittstørrelsen var 300 gram og 33 cm. De har formert seg og noen rugger svømmer fortsatt rundt. Det skal også være Bekkerøye.

Vanskelige parkeringsforhold, men det er 800 meter å gå fra nærmeste parkeringsplass i nordenden av vannet.

Lutvannet

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2017-10-29 11:40:28
NVE Id: 2511

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

100% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Lutvannet.png (12.58 MB) - 2017-10-29

Kart for print og visning på skjerm.

Lutvannet_google-earth.kmz (128 kB) - 2017-10-29

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Lutvannet-at5.zip (14 kB) - 2017-10-29

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Lutvannet_humminbird.zip (31 kB) - 2017-10-29

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Lutvannet_mbt.mbtiles (4.92 MB) - 2017-10-29

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Eksterne resurser

  • OFA

    Oslomarkas Fiskeadministrasjon om Lutvannet

Bidragsytere / Kilder

Thomas Tovang
Kjetil Langgård

Kommentarer