Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.
Rødenessjøen er en del av Haldenvassdraget og huser 17 bekreftede fiskearter. De viktigste sportsfiskeartene er gjedde og abbor, begge kan nå stor størrelse. I tillegg finnes det mort, laue, flire, brasme, sørv, ørret, hork, lagesild, krøkle og lake. Gjedde over 80 cm skal settes tilbake i sjøen, og det er en baglimit som tilsier at alt over 2 gjedder daglig per fisker settes tilbake i sjøen. Minstemål for ørret er 25 cm. Kartet inneholder også Krogstadtjernet og Skullerudsjøen.
Rødenessjøen

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2019-01-24 19:14:40
NVE Id: 323
Dybde (Max): 50.2 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

82% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Rodenessjoen PNG.png (8.96 MB) - 2018-11-03

Kart for print og visning på kjerm

Lowrance Haldenvassdraget.zip (1.45 MB) - 2018-11-03

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Rodenessjoen GE isfiske.kmz (819 kB) - 2019-01-23

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Rodenessjoen GE 2.kmz (1.28 MB) - 2019-01-24

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Rødenessjøen omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

323a.pdf

323b.pdf

323c.pdf

323d.pdf

Målt av: NVE | Målt år: 1985

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Steinar Unnestad
Dag Christer
Kim s. Hagelund
Kjell Ingar Svendsen
Ulf Godtman
Martin G Karlsen
Mats Davidsen
Ted Ronny Olsen
Joachim Korsmo
Per Kristian Oppegårdstuen
Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer