Med en strandlinje på over 200 kilometer, er Vansjø en av Norges største innsjøer, og den desidert største i Østfold. Vansjø er full av fjorder, øyer, holmer og sund, som innbyr til friluftsliv og fiskeopplevelser. Vansjø med sine over 50 øyer, har muligens navnet sitt fra det gammelnorske navnet vorn (vern), som går igjen i flere av stedsnavnene i regionen, og har altså ingen ting med vann å gjøre.

I Vansjø kan en oppleve et rikt fugleliv. Svaner, hegre, en lang rekke ulike ender og til dels sjeldne vadefugler, samt fiskeørn holder til her. Innsjøen er stinn av fisk med i alt 15-16 arter. Abbor, gjørs, gjedde og diverse karpefisk er de mest tallrike fiskeslagene, mens det finnes ørret i innløpselvene. Det er fiskekort i deler av Vansjø, og generelt oppfordrer vi til å respektere grunneiers rettigheter.

Den beste måten å oppleve Vansjøs mangfoldige og vakre natur på, er med kano eller båt. Med båt eller kano kommer man lett inn i de mange grunne vikene, for ikke å snakke om alle de smale sundene som Vansjø er så rik på. Som så mange andre næringsrike innsjøer på Østlandet, er også strandlinjen i Vansjø dominert av siv og vegetasjon. Dette gjør at det kan være litt vanskelig å komme til med fiskestang fra land overalt, men mulighetene er absolutt til stede. Det finnes flere båtramper rundt vassdraget.

Vansjø har en overraskende lav snittdybde, og mange skjær. Bruker du motorbåt, anbefales det derfor å kjøre forsiktig, hvis ikke må du fort ro hjem igjen.

Kartets interpolasjon er 75 meter. Du finner dybdekart fra NVE samt annen nyttig informasjon i via linkene lengre ned på siden.

Vansjø

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2021-02-14 10:11:55
NVE Id: 291
Dybde (Max): 22 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

69% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Vansjo KMZ.kmz (5.13 MB) - 2021-02-14

Kartfil for Google Earth

Vansjo Lowrance.zip (1.32 MB) - 2021-02-14

Kartfiler for Lowrance og Simrad

Vansjo PNG.png (13.04 MB) - 2021-02-14

Kart for print og visning på skjerm

Vansjø omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

291a.pdf

Målt av: NIVA | Målt år: 1964

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Hans Langebeck
Kurt Ove Karlsen
Kim Bomstad
Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri
Arne-Johnny Halvorsrød
Jacek Wypchlo
Tormod Fjeld
Ole Henrik Larsen
Øyvind Berg
Willy A Toft
Tor Erik Skjold
Stian nergaard andersen
Arne D Helgesen
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer