Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.
Femsjøen er en del av Haldenvassdraget og ligger i Østfold fylke. Innsjøen ligger lengst syd i av sjøene i vassdraget, og inneholder 20 fiskearter. Eksempler er arter som brasme, stam, mort, laue, gjedde og abbor. Maksmål på gjedde er 80 cm og for fiskeren på matauk er det kun lov å ta med to gjedder hjem per dag. Fiskekort kan kjøpes via Inatur. Se Aremark Gjeddeklubb for mer informasjon om gjeddefiske i Haldenvassdraget.
Femsjøen

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-05-05 19:49:12
NVE Id: 316
Dybde (Max): 55.1 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

81% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Garmin.zip (981 kB) - 2015-06-07

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

MATRIX.zip (262 kB) - 2016-09-09

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Femsjoen PNG.png (5.81 MB) - 2018-05-05

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Lowrance Haldenvassdraget.zip (1.45 MB) - 2018-05-05

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Femsjoen GE.kmz (1.93 MB) - 2018-05-05

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Femsjøen omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

316a.pdf

316b.pdf

Målt av: NVE | Målt år: 1985

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

  • Aremark Gjeddeklubb

    Meget aktiv gjeng med sportsfiskere som bruker mye tid i Haldenvassdraget

Bidragsytere / Kilder

Michael Andersen
Dybdekart.no Prosjektet for dybdekart av norske innsjøer!
Ted Ronny Olsen
Kjell Ingar Svendsen
Martin Buer
Jørgen Ødmann Andersen
Ole Fosby
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer