Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.

Randsfjorden er en del av Drammensvassdraget og er Norges fjerde største innsjø med sine ca 136 km2. Sjøen er mest kjent for sin storørretstamme og gode bestand av røye, men inneholder også 9 andre arter; sik, gjedde, abbor, mort, krøkle, bekkeniøye, ørekyte samt tre- og nipigget stingsild.

Det er ikke noe fiskekort for båtfiske i Randsfjorden, og dorging/ trolling med dyprigg og planerboard er tillatt men med inntil fire (4) stenger/ sluker per båt. Den lokale grunneier kan ha lokale regler for fiske fra sin grunn, men så lenge du ikke tråkker gjennom hagen til noen kan du stort sett fiske fritt fra land også.

Minstemålet for ørret er 35 cm, noe som er latterlig lavt med tanke på at Dokkaørreten kan bli 10 kilo. Vi vil sterkt oppfordre til at ørret under 50 cm slippes ut igjen, her som i alle andre store sjøer. Se også Forskrift om fiske i Randsfjorden for fredningssoner og -perioder. Det er gode muligheter for å fiske fra land flere steder, og også flere båtslipper langs denne langstrakte innsjøen. Eksempler på båtslipper er Hov Brygge og Båthavn, Røyken Båthavn og Holmen Brygge.

Randsfjorden

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-11-19 19:45:24
NVE Id: 523
Volum: 7305 x 106 m3
Dybde (Max): 131 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

27% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Rand syd PNG.png (26.67 MB) - 2018-11-19

Kart for print og visning på skjerm.

Rand nord PNG.png (14.86 MB) - 2018-11-19

Kart for print og visning på skjerm.

Lowrance 2 meter.zip (2.54 MB) - 2017-03-31

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Lowrance Randsfjorden 5m.zip (1.29 MB) - 2018-11-18

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Randsfjorden GE.kmz (8.51 MB) - 2018-11-19

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Randsfjorden omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

523a.pdf

523b.pdf

Målt av: NVE | Målt år: 1978

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Dybdekart.no Prosjektet for dybdekart av norske innsjøer!
Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri
Carl Stiegler
Sverre Berg
Dag Christer
Andreas Aanerud Johansen
Martin Solvang Bjellum
Erlend Dahl Olsen
Terje Pettersen
Morten Liaklev
Jon kjelland
Marius Godli
Terje Thon
Joachim Korsmo
Thomas Monsen
kristoffer lid
Anders Fegri
Aleksander Abrahamsen
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer