Du finner noen dybdekart fra NVE som inkluderer Steinsfjorden på Tyrifjorden

Steinsfjorden var tidligere kjent for et meget bra gjeddefiske, og det er fortsatt mulighet for å komme i kontakt med grove gjedder der. Dessverre er Steinsfjorden mangelfult forvaltet (sannsynligvis på grunn av manglende kunnskap) og dagens gjeddebestand er ikke hva den engang var. Men det er fortsatt mulig å få store gjedder her, under Pikewallis sin gjeddekonkurranse i 2013 var den største gjedda på over 11 kilo!

Av øvrige arter kan nevnes abbor, sik, brasme, mort, sørv, suter og krøkle.

Steinsfjorden

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-07-30 15:31:24
NVE Id: 67985

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

95% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Lowrance Steinsfjorden.zip (279 kB) - 2018-07-30

Kartfiler for Lowrance og Simrad

Steinsfjorden GE.kmz (2.09 MB) - 2018-07-30

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer

Steinsfjorden PNG.png (5.55 MB) - 2018-07-30

Kart for print og visning på skjerm

Bidragsytere / Kilder

Dybdekart.no Prosjektet for dybdekart av norske innsjøer!
Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri

Kommentarer