Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.

Øyeren (gjerne kalt Øyern) er Norges niende største innsjø, og den mest artsrike av alle våre innsjøer. Det hevdes at det er 25 fiskearter i Øyeren, men noen av disse er det tvilsomt om finnes der lengre (ål og lagesild). Av arter som med sikkerhet kan finnes der er gjedde, abbor, gjørs og asp populære sportsfisk. For meitefiskeren finnes mort, gullbust, stam, vederbuk, laue, flire, brasme og karuss i selve Øyeren eller i vassdragene som renner inn i selve innsjøen. Øyeren er en del av Glommavassdraget, men får også vann fra Leira og Nitelva, alle elvene har sine innløp nord i Øyeren.

Nord i Øyeren er det et stort deltaliknende område, Nordre Øyeren naturreservat. Vær obs på at det gjelder helt egne regler i dette området. Men for resten av Øyeren gjelder det også en del regler, som er regulert i egen forskrift. For sportsfiskeren er det verdt å nevne at minstemålet for gjørs er 42 cm og for asp 30 cm. Dybdekart.no oppfordrer til at all asp gjenutsettes, da det er en truet art i Norge. Bortsett fra dette er det fritt sportsfiske fra båt, husk å sjekke med grunneier dersom du skal fiske fra land på privat grunn.

Øyeren

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2020-10-19 21:57:05
NVE Id: 113
Areal: 89.8 km2
Omkrets: 225.31 km
Volum: 1274.102 x 106 m3
Dybde (Max): 76 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

54% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Fetsund Sorumsand PNG.png (11.06 MB) - 2018-03-13

Kartutsnitt Fetsund Sørumsand

Oyern GE.kmz (5.22 MB) - 2019-06-12

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Oyeren PNG.png (30.76 MB) - 2019-06-12

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Lowrance Oyeren.zip (1.62 MB) - 2020-10-19

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Øyeren omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

dk113.pdf

113a.pdf

Målt av: NVE | Målt år: 1992

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Dybdekart.no Prosjektet for dybdekart av norske innsjøer!
Michael A
Anders Henriksen
Dag Christer
Carl Stiegler
Dag Beito
Pål Sindre Svae
Terje
Jacek Wypchlo
Erik Walmann
Kim s. Hagelund
Dennis Strandberg
Terje Pettersen
Knut Olav Uppstad
Ulf Godtman
Jan Hallangen
Andreas Aanerud Johansen
Bertil Beggerud
Fredrik Arnesen
Andreas Sundby Foldvik
Thomas Monsen
Anders Fegri
Yngve Aarsand
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer