Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.
Visterflo er en del av Glomma, og er mest kjent for sitt abborfiske. Du finner dog det meste av arter her som du ellers finner i Glomma, både av karpefisk og rovfisk. Kartet dekker også Skinnerflo og elvestrekningen mellom disse.
Visterflo

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2019-01-23 21:46:24
NVE Id: 5858
Dybde (Max): 16 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

80% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Visterflo MBT.mbtiles (61.06 MB) - 2017-07-23

MBT-fil for kompatible apper på mobil og nettbrett

Visterflo PNG.png (12.63 MB) - 2018-10-20

Kart for print og visning på skjerm.

Lowrance Vister.zip (154 kB) - 2018-10-20

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Visterflo GE.kmz (1.1 MB) - 2019-01-23

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Visterflo GE isfiske.kmz (490 kB) - 2019-01-23

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Visterflo omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

5858a.pdf

Målt av: ukjent

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Bidragsytere / Kilder

Joacim Klavestad
Terje Pettersen
Hans Langebeck
Øystein Henriksen
Tormod Fjeld
Martin G Karlsen
Timo Rosche
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer