Semsvannet (eller -vatnet) ligger lett tilgjengelig i Asker kommune. Lokalt er kanskje vannet mest kjent for sitt omkringliggende landskap som er vernet som Sem landskapsvernområde. Vannet inneholder blant andre artene ørret, abbor, lake, mort, gjedde, suter, 3-pigget stingsild, 9-pigget stingsild, røye, ål, muligens bekkerøye, mulig dvergmalle, sik, karpe (mulig utdødd), ørekyte (kom da en vannledning fra Sandungen skulle spyles). Det er ikke krav om fiskekort i dette vannet, men Asker JFF vil gjerne ha en fangstrapport fra deg om du får fisk (se link lengre ned).

Den største vannkilden til Semsvannet er Gupuelva i nord, den viktigste dreneringen er via Askerelva i sydvest.

Semsvatnet

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2016-05-25 19:18:38
NVE Id: 5427
Dybde (Max): 32.5 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

100% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Semsvannet dybdekart.png (7.86 MB) - 2016-05-25

Kart for print og visning på skjerm.

Semsvannet dybdekart.kmz (239 kB) - 2016-05-25

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Semsvannet bunnkomposisjon.kmz (142 kB) - 2016-05-25

Kartfil for Google Earth. NB viser bunnkomposisjon - mørk farge = hard bunn

MATRIX.zip (30 kB) - 2016-05-25

Kartfiler for Humminbird.

Lowrance.zip (36 kB) - 2016-05-25

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Semsvatnet omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

5427a.pdf

Målt av: NVE

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri
Erlend Damm Søby
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer