Bogstadvannet ligge lett tilgjengelig i Sørkedalen, på grensen mellom Oslo og Akershus. Det er stedvis mye vegetasjon rundt vannet, som er næringsrikt. Mye smågjedder men mulighet for en og annen stor abbor, samt stor ørret som utvandrer fra Sørkedalselva. Den dominerende karpefisken er mort, men det finnes også laue, brasme, suter og sørv her samt ål (fredet). Vannet inngår i OFAs fiskekort (se link lengre ned på siden.)
Bogstadvannet

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-12-26 20:55:08
NVE Id: 5252
Volum: 4.5 x 106 m3
Dybde (Max): 10.5 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

19% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Bogstadvannet PNG.png (560 kB) - 2017-07-29

Kart for print og visning på skjerm.

Lowrance Bogstad.zip (13 kB) - 2017-07-29

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Bogstad MBT.mbtiles (2.86 MB) - 2017-07-29

MBTiles-kartfil for bruk i apper på mobil/ nettbrett

Bogstadvannet GE.kmz (517 kB) - 2018-12-26

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Bogstadvannet omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

5252a.pdf

Målt av: NVE | Målt år: 1979

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer