Trehørningen ligger sentralt i Nordmarka, og kan nås fra flere utfartssteder. Vannet er kjent som et godt fiskevann, med både ørret, røye og abbor. Det er lov å fiske fra båt, kano og flytering, i tillegg til fra land. Det kan fiskes med inntil to stenger per person/ farkost. OFAs fiskekort gjelder her, se link lengre ned på siden, og skal løses av alle fiskere over 18 år.
Trehørningen

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2016-02-29 19:57:28
NVE Id: 5111
Dybde (Max): 50 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

5% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Lowrance.zip (16 kB) - 2016-02-29

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

MATRIX.zip (9 kB) - 2016-02-29

Kartfiler for Humminbird.

Trehorningen.kmz (57 kB) - 2016-02-29

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Trehorningen.png (1.92 MB) - 2016-02-29

Kart for print og visning på skjerm.

Trehørningen omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

5111a.pdf

Målt av: Oslo vann og kloakkv | Målt år: 1970

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

  • OFA

    OFAs beskrivelse av Trehjørningen
  • Fiskekort

    Her kan du kjøpe fiskekort

Bidragsytere / Kilder

Erlend Damm Søby
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer