Årungen i Viken er lett tilgjengelig og næringsrik. Innsjøen sliter med forsøpling og forurensing, så noen naturperle kan den ikke kalles, men den er fiskerik. Av arter kan nevnes abbor, gjedde ål (fredet), mort, suter og karpe.
Årungen

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2021-05-03 08:53:52

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

10% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Arungen PNG.png (1.86 MB) - 2021-05-03

Kart for print og visning på skjerm.

Arungen GE.kmz (317 kB) - 2021-05-03

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Lowrance Arungen.zip (22 kB) - 2021-05-03

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Arungen MBT.mbtiles (8.05 MB) - 2021-05-03

MBTiles-kartfil for bruk i apper på mobil/ nettbrett

Bidragsytere / Kilder

Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri

Kommentarer