Gjellumvannet i Asker er mer urbant enn ruralt, men det næringsrike vannet byr på mye byttefisk og artene abbor, gjedde og ørret, samt mort, sørv og suter. Strandlinjen er preget av mye vegetasjon, men det er muligheter for å fiske fra land flere steder. Kartet er laget med 50 meters interpolasjon.
Gjellumvannet

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2020-09-22 19:46:26

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

28% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Gjellum Lowrance.zip (23 kB) - 2020-09-22

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Gjellumvannet GE.kmz (611 kB) - 2020-09-22

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Gjellumvannet MBT.mbtiles (6.52 MB) - 2020-09-22

Gjellumvannet PNG.png (2.96 MB) - 2020-09-22

Kart for print og visning på skjerm.

Bidragsytere / Kilder

Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri

Kommentarer