Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.
Tunhovdfjorden i Viken fylke er et kraftmagasin med hele 18 meters reguleringshøyde. (Vårt kart baserer seg på normal sommervannstand som er 734 moh). Merk at det er forskjell på fisket i nedre og øvre del av fjorden, ulike fiskekort og ulike regler med tanke på antall stenger under fisket.
Tunhovdfjorden

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2020-08-14 18:33:58

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

5% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Tunhovdfjorden GE.kmz (1.96 MB) - 2020-08-14

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Tunhovdfjorden PNG.png (3.64 MB) - 2020-08-14

Kart for print og visning på skjerm.

Tunhovd Lowrance.zip (290 kB) - 2020-08-14

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri
Sven Rune Andersen
magne lilleng

Kommentarer