Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.

Rømsjøen er et nokså stort vann i Østfold fylke og Rømskog kommune.

Populært vann for fiske og friluftsliv. Beryktet for stor abbor, men her finnes mange fiskeslag som ørret, sik, gjedde, mort, lake, laue og bekkeniøye.

Fiskekort fås kjøpt på Joker, campingplassene, via SMS og Inatur (se link lengre ned).

Rømsjøen

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-05-07 17:34:06
NVE Id: 314

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

6% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Rømsjøen_raster-2.png (701 kB) - 2018-05-07

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Rømsjøen_google-earth-2.kmz (190 kB) - 2018-05-07

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Romsjoen-2.zip (37 kB) - 2018-05-07

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Mats Davidsen
Lars Horgen
Arve Stokkebekk

Kommentarer