Laksen ligger i Degernesfjella i Østfold fylke. Her kan du fiske abbor og ørret. Vannet har tidligere levert abbor opptil halvannen kilo og ørret på over halvannen kilo. Det er ikke tilrettelagt for utsetting av båt i vannet, og motor er ikke tillatt. Det er imidlertid fritt frem med både kano og båt. Du må imidlertid bære eller trekke farkosten 3-400 meter ned langs en tgammel traktorvei til vannet. Fiskekort kan kjøpes for hele Midtre Degernes grunneierlag på både www.inatur.no og i kasser ved de viktigste innkjøringsveiene. Prisene er som følger: døgnkort 80,-, 3-dagerskort 140,-, ukekort 200,- og sesongkort 400,-.
Laksen

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2017-10-03 16:47:07
NVE Id: 3469

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

90% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

laksen_raster.png (566 kB) - 2017-10-03

Kart for print og visning på skjerm.

laksen_google-earth.kmz (63 kB) - 2017-10-03

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

laksen_lowrance.zip (14 kB) - 2017-10-03

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

laksen_humminbird.zip (22 kB) - 2017-10-03

Kartfiler for Humminbird.

laksen_mbtiles.mbtiles (2.92 MB) - 2017-10-03

MBT-fil for kompatible apper på mobil og nettbrett

Bidragsytere / Kilder

Ole-Håkon Heier

Kommentarer