Et knøttlite tjern akkurat på fylkesgrensa på veien mellom Veggli og Austbygde. Tjernet er 3500m² og inneholder 5600m³ med vann. Største dybde er 3,4 meter og foruten en rik bunnflora er det mange små ørret her. Fiskekort til dette vannet og andre på nordre Vegglifjell får man kjøpt på YX i Veggli sentrum.
Killingdaltjønn

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2017-09-17 17:16:19
NVE Id: 186323

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

100% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Killingdaltjønn_raster.png (652 kB) - 2017-09-17

Kart for print og visning på skjerm.

Killingdaltjønn_google-earth.kmz (13 kB) - 2017-09-17

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Killingdalstjønn.mbtiles (191 kB) - 2017-09-17

MBT-fil for kompatible apper på mobil og nettbrett

Bidragsytere / Kilder

Thomas Tovang

Kommentarer