Søndre Hivann ligger i Degernesfjella i Østfold fylke. Her kan du fiske abbor, ørret og mort. I tillegg finnes ørekyte. Vannet har potensiale for både abbor og ørret på godt over kiloen. Det er ikke tilrettelagt for utsetting av båt i vannet, og motor er ikke tillatt. Det er imidlertid fritt frem for med både kano og båt, som du kan bære de ti meterne eller så ned til vannet. Se link til fiskekort lengre ned på siden, fiskekort kan også kjøpes ved de viktigste innkjøringsveiene.
Søndre Hivann

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2017-08-30 16:50:46

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

90% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Sondre_Hivann.png (1.06 MB) - 2017-08-30

Kart for print og visning på skjerm.

Sondre_Hivann_google-earth.kmz (56 kB) - 2017-08-30

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Sondre_Hivann.zip (15 kB) - 2017-08-30

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Ole-Håkon Heier

Kommentarer