Garsjø er en tidligere reservedrikkevannskilde og ligger i Finnemarka. Her behøves ikke fiskekort. Det er bilvei helt frem, men det koster 20 kroner i bompenger. DNT hytta Eiksetra ligger inntil vannet og tilbyr mat og overnatting. Av fisk finnes ørret, abbor og ørekyte.
Garsjø

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2017-08-10 15:01:01
NVE Id: 5519

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

95% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Garsjø_google-earth.kmz (197 kB) - 2017-08-10

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Garsjø_topo.png (14.34 MB) - 2017-08-10

Kart for print og visning på skjerm.

Garsjo_Large.zip (45 kB) - 2017-08-10

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Garsjo_hum.zip (61 kB) - 2017-08-10

Kartfiler for Humminbird.

Garsjø_mbt.mbtiles (8.05 MB) - 2017-08-10

MBTiles-kartfil for bruk i apper på mobil/ nettbrett

Bidragsytere / Kilder

Thomas Tovang

Kommentarer