Kløsa ligger ved Rakkestad/ Degernes i indre Østfold er fiskerikt og kan by på ørret og abbor. Abbor opp mot 2 kilo er tatt, men mindre abbor dominerer. Vær obs på lokale regler for minstemål og maksmål (se link til Inatur og fiskeregler lengre ned på siden).

NB! Vær obs på at datagrunnlaget i kartene er tynt. Innsjøens smale form kombinert med 25 meters interpolasjon gir et kunstig inntrykk av at kartet dekker bedre enn det egentlig gjør.

Kløsa

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2017-08-07 20:08:48

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

12% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Lowrance Klosa.zip (49 kB) - 2017-08-07

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Klosa GE.kmz (291 kB) - 2017-08-07

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Klosa PNG.png (1.04 MB) - 2017-08-07

Kart for print og visning på skjerm.

Klosa MBT.mbtiles (7.52 MB) - 2017-08-07

MBTiles-kartfil for bruk i apper på mobil/ nettbrett

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Ole-Håkon Heier

Kommentarer