Holmendammen ligger i bunnen av Holmenkollåsen, mellom Gressbanen og Smestad. Dammen er liten men næringsrik og artsrik med arter som ørret, abbor, ørekyte, mort, sørv, karuss og mort. Holmendammen inngår i OFAs fiskekort (se link til OFA lengre ned på siden) og må ansees som et barnevennlig vann med lett tilgjengelig fiske både fra bryggene og demningen. Vær obs på at dammen er treningsarena for casting i regi av Oslo Sportsfiskere, de disponerer bryggene og et klubbhus ved dammen.
Holmendammen

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2017-07-28 10:28:40

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

21% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Holmendammen GE.kmz (9 kB) - 2017-07-28

Kart for print og visning på skjerm.

Holmendammen MBT.mbtiles (271 kB) - 2017-07-28

MBT-fil for kompatible apper på mobil og nettbrett

Holmendammen PNG.png (60 kB) - 2017-07-28

Kart for print og visning på skjerm.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri

Kommentarer