Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.
Fitjetjønn (eller Fitjetjørn) er et lite tjern med privat fiskerett, men hvor barn under 16 år kan fiske fritt. Største oppmålte dybde er 7,9 meter og gjennomsnittdybden er 1,66 meter.
Fitjetjønn

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-12-26 21:33:14

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

100% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Fitjetjonn.png (1.98 MB) - 2018-12-26

Kart for print og visning på skjerm.

Fitjetjonn dybde GE.kmz (1.44 MB) - 2018-12-26

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Lowrance Fitje.zip (7 kB) - 2018-12-26

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Fitjetjonn bunnkomposisjon.png (2.27 MB) - 2018-12-26

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Knut Olav Uppstad

Kommentarer