Store Elsjø inngår i RFAs fiskekort og ligger lett tilgjengelig i Romeriksåsen. Primære arter er ørret og abbor. Gjennomsnittsdybden er 11.56 meter og største oppmålte dybde er hele 39,20 meter.
Store Elsjø

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2016-09-10 19:40:44

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

100% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

MATRIX.zip (9 kB) - 2016-09-10

Kartfiler for Humminbird.

Lowrance.zip (10 kB) - 2016-09-10

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Store Elsjo.kmz (56 kB) - 2016-09-10

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Store Elsjo.png (4.55 MB) - 2016-09-10

Kart for print og visning på skjerm.

Store Elsjo bunnkomposisjon.png (4.99 MB) - 2016-09-10

Kart for print og visning på skjerm.

Eksterne resurser

  • inatur

    Fiskekort for Store Elsjø og andre vann på Romeriksåsen.

Bidragsytere / Kilder

Morten Mølster

Kommentarer