Langvannet i Lørenskog er et næringsrikt og lett tilgjengelig vann i urbant miljø. Vannet dreneres via Fjellhammaerelven til Øyeren, mens tilløpet er Ellingsrudelva som er grenseelv mellom Oslo og Lørenskog kommuner. Primære fiskearter er mort, abbor og gjedde.
Langvannet

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2021-03-10 18:19:02

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

69% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Langvannet PNG.png (1.51 MB) - 2021-03-10

Kart for print og visning på skjerm.

Langvannet KMZ.kmz (472 kB) - 2021-03-10

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Langvannet MBT.mbtiles (4.87 MB) - 2021-03-10

MBTiles-kartfil for bruk i apper på mobil/ nettbrett

Langvannet Lowrance.zip (17 kB) - 2021-03-10

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Bidragsytere / Kilder

Knut Olav Uppstad

Kommentarer