Grasdalsputten er et lite tjern i Oslomarka. Grasdalsputten inngår i OFAs fiskekort, se link lengre ned på siden. Største oppmålte dybde er 19,32 meter og gjennomsnittsdybden er 10,19 så dette er ett relativt dypt tjern i forhold til størrelsen.
Grasdalsputten

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-12-18 19:44:43

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

100% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Lowrance Grasdalsputten.zip (6 kB) - 2018-12-18

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Grasdalsputten MBT.mbtiles (1.49 MB) - 2018-12-18

MBTiles-kartfil for bruk i apper på mobil/ nettbrett

Grasdalsputten PNG.png (6.41 MB) - 2018-12-18

Kart for print og visning på skjerm.

Grasdalsputten GE.kmz (878 kB) - 2018-12-18

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Thomas Tovang

Kommentarer