Blankvann er et godt og ikke minst spennende fiskevann med abbor, ørret og karuss. Vannet er inkludert i OFAs fiskekort. Maksdybde er 57,88 meter og gjennomsnittsdybden er 24.15 meter. Visste du forresten at Blankvann er en meromiktisk innsjø? Se link lengre ned for mer om temaet.
Blankvann

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-12-18 19:29:45

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

100% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Blankvann bunnkomposisjon.kmz (69 kB) - 2016-06-11

Kartfil for Google Earth - NB viser bunnkomposisjon (hard/ myk)

Lowrance Blankvann.zip (11 kB) - 2018-12-18

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Blankvann dybde GE.kmz (1.17 MB) - 2018-12-18

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Blankvann PNG.png (5.72 MB) - 2018-12-18

Kart for print og visning på skjerm.

Blankvann MBT.mbtiles (3.66 MB) - 2018-12-18

MBTiles-kartfil for bruk i apper på mobil/ nettbrett

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Thomas Tovang

Kommentarer