Steinstjern er et sjarmerende og lett tilgjengelig tjern med fritt fiske (med sportsfiskeredskap). Av bekreftede arter er det abbor, gjedde, mort, suter og brasme, mens karuss og karpe er ubekreftet. Tjernet har også en liten krepsebestand. Vannet har en maksdybde på 11 meter, gjennomsnittsdybde på 4,8 og totalt vannvolum på 94.413 kubikkmeter.

Visste du forresten at deler av filmen "De dødes tjern"" ble spilt inn her?
Steinstjernet

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2016-06-03 07:16:28

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

100% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Lowrance.zip (5 kB) - 2016-06-03

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Steinstjern bunntype.png (3.36 MB) - 2016-06-03

Kart som viser bunntype hard/myk

Steinstjern.kmz (22 kB) - 2016-06-03

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Steinstjern.png (3.49 MB) - 2016-06-03

Kart for print og visning på skjerm.

Bidragsytere / Kilder

Thomas Tovang

Kommentarer