Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.
Sjøen er del av Enningdalsvassdraget og preges av mange øyer og lune viker. Området er populært bland kanopadlere, men blant sportsfiskere er det først og fremst gjeddefisket som trekker her.
Nordre Kornsjø

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-06-14 10:21:59

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

38% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Kornsjo PNG.png (6.47 MB) - 2018-06-14

Kart for print og visning på skjerm.

Kornsjo GE.kmz (2.44 MB) - 2018-06-14

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Lowrance Kornsjo.zip (432 kB) - 2018-06-14

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Thor J. M. Olsen
Kjell Ingar Svendsen
arne kasbo
Fredrik de Flon
Martin Buer
Michael Andersen
Ole Fosby
Atle Høidalen

Kommentarer