Bandak er mest kjent for sin unike storørretstamme, men har også sik og røye å by på. Storørretstammen er sterkt truet, og vi oppfordrer til at all ørret som har nådd en størrelse der den slår over på fiskediett slippes pent ut igjen.
Bandak

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2017-12-04 20:20:01
NVE Id: 22
Dybde (Max): 34 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

1% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Lowrance Bandak.zip (27 kB) - 2017-12-04

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Bandak GE.kmz (586 kB) - 2017-12-04

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Bandak PNG.png (1.24 MB) - 2017-12-04

Kart for print og visning på skjerm.

Bandak omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

22a.pdf

22b.pdf

Målt av: NVE-Statkraft | Målt år: 1967

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer