Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.

Store Le (Foxen/ Stora Le) er en grensesjø mellom Norge og Sverige. På norsk side ligger innsjøen i Østfold fylke og kommunene Marker og Aremark. Innsjøen er stor med sine ca 131 kvadratkilometer hvis man innkluderer Foxen som er den nordlige delen på svensk side. Men siden sjøen er langsmal med flere fjordarmer, er det alikevel store muligheter for å finne steder som ligger i le for vinden.

Gjedde over 80 cm skal slippes skånsomt tilbake. Maksimalt 2 gjedder kan tas opp per fisker per dag. Ørret og laks under 50 cm skal slippes skånsomt tilbake. Maksimalt 2 ørret eller laks kan tas opp per fisker og dag. Gjørs under 42 cm skal slippes skånsomt tilbake. Maksimalt 2 gjørs kan tas opp per fisker per dag.

Vær obs på at det er egne fiskekort for norsk og svensk del av sjøen.

Store Le

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-10-16 18:53:19

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

9% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Lowrance Store Le.zip (531 kB) - 2018-10-16

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Store Le GE.kmz (3.26 MB) - 2018-10-16

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Store Le PNG.png (17.65 MB) - 2018-10-16

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Dag Christer
Michael Andersen
arne kasbo
Pål Sindre Svae
Mats Larsson
Fredrik Peterson
Roald Kvamme

Kommentarer