I Hodalen ligger flere fjellvann som perler på en snor, og Stikkelen er ett av disse. Vannet er lett tilgjengelig og fiskekort kan kjøpe både lokalt og på nett. Vannene inneholder artene ørret, abbor, gjedde, sik og harr.

Det er mulig å bevege seg mellom Drengen, Stikkelen og Storsjøen med kano eller kajakk.

Stikkelen

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-07-18 21:32:59
NVE Id: 35963

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

34% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Hodalen Lowrance.zip (94 kB) - 2018-07-18

Kartfiler for Lowrance

Hodalen GE.kmz (545 kB) - 2018-07-18

Kartfil for Google Earth

Stikkelen og Storsjoen PNG.png (1.8 MB) - 2018-07-18

Kart for print og visning på skjerm

Bidragsytere / Kilder

Carl Stiegler

Kommentarer