Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.
Drammenselva er en av Norges mest artsrike elver, kun slått av Glomma. Elva er dessverre smittet av lakseparasitten gyrodatylus salaris men laksefisket holdes i live med store utsettinger. Drammenselva har dog langt mer å by på en laks, abbor- og gjeddebestanden er meget god og gjedder over 10 kilo er ikke uvanlig.
Drammenselva

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2020-07-19 20:35:56

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

77% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Drammenselva PNG.png (7.03 MB) - 2020-07-19

Kart for print og visning på skjerm.

Drammenselva GE.kmz (1.53 MB) - 2020-07-19

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Lowrance Drammenselva.zip (360 kB) - 2020-07-19

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

elv\d1.pdf

elv\d3.pdf

elv\d5.pdf

elv\d6.pdf

elv\d4.pdf

elv\d2.pdf

Målt av: NVE | Målt år: 2004

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Anders Henriksen
Atle Høidalen
Martin G Karlsen
Magnus Nackom
Øyvind Berg
Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer