Flåvatn er en del av Skiensvassdraget (Bandak) i Telemark. Ørret, røye og sik er dominerende arter og vannet bærer preg av overbefolkning. Vannet må kunne kalles familievennlig med mye fisk og gode muligheter for fangst. Øvrige arter er abbor, ål, bekkeniøye og trepigget stingsild. Som i alle slike vann oppfordrer vi til å slippe de virkelig store fiskespisende individene av ørret og røye pent ut igjen. Disse er viktige faktorer for å holde bestanden av småfisk nede.
Flåvatn

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-11-22 20:46:16
NVE Id: 7
Dybde (Max): 36 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

23% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Flavatn PNG.png (6.34 MB) - 2018-08-22

Kart for print og visning på skjerm.

Lowrance Flavatn.zip (283 kB) - 2018-11-22

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Flavatn GE.kmz (2.07 MB) - 2018-11-22

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Flåvatn omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

7a.pdf

7b.pdf

7c.pdf

Målt av: NVE | Målt år: 1967

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Atle Høidalen
Thomas Hamborg
Aleksander Abrahamsen
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer