Vråvatn

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2014-01-19 15:42:19
NVE Id: 1268
Volum: 880 x 106 m3
Dybde (Max): 172 m

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Vråvatn omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

1268a.pdf

Målt av: NVE | Målt år: 1983

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Bidragsytere / Kilder

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer