Snåsavatnet i Nord-Trøndelag er Norges 6. største innsjø. Ørret, lake og røye er populære mål for sportsfiskeren, men det finnes også ål og trepigget stingsild her.
Snåsavatnet

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-07-18 07:15:24
NVE Id: 930
Areal: 118 km2
Volum: 5500 x 106 m3
Dybde (Max): 121 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

13% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Lowrance Snasa.zip (323 kB) - 2018-07-18

Kartfiler for Lowrance og Simrad.

Snasavatnet GE.kmz (2.32 MB) - 2018-07-18

Kartfil for Google Earth og tilsvarende programmer.

Snasavatnet PNG.png (10.71 MB) - 2018-07-18

Kart for print og visning på skjerm.

Snåsavatnet omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

930a.pdf

Målt av: NVE | Målt år: 1970

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Anders Hammer
Håkan Carlsson
Ivar Eggen
Jørgen Sandnes
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer