Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.
Akersvannet ligger i Vestfold og er en grunn og næringsrik innsjø, med mange fiskearter. Abbor, gjedde, gjørs, ål, sørv, vederbuk, flire og brasme finnes i vannet. Vannet er/ var kjent for sine storvokste gjedder og gjørs, men dessverre er vannet nå bare en skygge av seg selv. Årsaken er flere år med (ulovlig) fiske med garn og line.
Akersvatnet

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-02-27 19:06:29
NVE Id: 314

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

12% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Lowrance.zip (14 kB) - 2018-02-27

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Akersvannet GE.kmz (48 kB) - 2018-02-27

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Akersvannet PNG.png (1.49 MB) - 2018-02-27

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Autochart.zip (17 kB) - 2018-02-27

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Joacim Klavestad
Niklas Strengelsrud

Kommentarer