Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.
Hemnessjøen er en klassisk næringsrik Østlandsinnsjø med høy tetthet av fisk. Grunnet vegetasjonsbelter med siv rundt store deler av sjøen er båt en stor fordel for sportsfiske her, selv om det er mulig å komme til fra land også. Innsjøen ligger helt nord i Haldenvassdraget, og har cirka 20 fiskearter som gjedde, abbor, lake, mort, flire, hork, krøkle og brasme. Særlig abbor og gjeddefisket ansees som svært godt, men her er det store muligheter for meite etter diverse karpefisk også. Priser på fiskekort; døgnkort 50.- ukeskort 100.- sesongkort 200.- og kan kjøpes på Statoil i Hemnes.
Øgderen (Hemnessjøen)

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2019-07-29 18:52:52
NVE Id: 327
Dybde (Max): 35 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

62% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Hemnessjoen PNG.png (13.92 MB) - 2018-06-08

Kart for print og visning på skjerm

Hemnessjoen MBT.mbtiles (92.95 MB) - 2018-06-08

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Hemnessjoen GE.kmz (1.63 MB) - 2019-07-29

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Lowrance Hemnes.zip (300 kB) - 2019-07-29

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Øgderen (Hemnessjøen) omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

327a.pdf

327b.pdf

Målt av: NVE | Målt år: 1986

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Bidragsytere / Kilder

Dag Christer
Mats Davidsen
Rune Hoff
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer