Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.
Mjermen i Akershus er et sidevassdrag av Haldenvassdraget med hele 15 fiskearter. Vannet er klart, men det er mye agnfisk her, og muligheter for godt sportsfiske etter gjedde og abbor, med sporadisk ørret. Se link lengre ned for fiskekort.
Mjermen og Gåsefjorden

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2019-07-29 20:58:20
NVE Id: 325
Dybde (Max): 24.5 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

25% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Mjermen Lowrance.zip (218 kB) - 2019-07-29

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Mjermen GE.kmz (1.17 MB) - 2019-07-29

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Mjermen PNG.png (9.74 MB) - 2019-07-29

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Mjermen og Gåsefjorden omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

325a.pdf

325b.pdf

325c.pdf

Målt av: NVE | Målt år: 1986

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Mats Davidsen
Lars Horgen
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer