Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.
Aspern er en del av Haldenvassdraget og ligger i Østfold fylke. Innsjøen ligger syd i vassdraget, og inneholder 20 fiskearter. Eksempler er arter som brasme, stam, mort, laue, gjedde og abbor. Maksmål på gjedde er 80 cm og for fiskeren på matauk er det kun lov å ta med to gjedder hjem per dag. Fiskekort kan kjøpes via Inatur. Se Aremark Gjeddeklubb for mer informasjon om gjeddefiske i Haldenvassdraget.
Aspern

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-10-04 19:07:34
NVE Id: 318
Dybde (Max): 46.5 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

86% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Aspern PNG.png (18.21 MB) - 2018-10-04

Kart for print og visning på skjerm

Lowrance Haldenvassdraget.zip (1.44 MB) - 2018-10-04

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Aspern GE.kmz (2.25 MB) - 2018-10-04

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Aspern omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

318a.pdf

318b.pdf

Målt av: NVE | Målt år: 1985

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Pål Sindre Svae
Vidar
Thor J. M. Olsen
arne kasbo
Michael Andersen
Atle Høidalen
Mats Larsson
Ted Ronny Olsen
Kjell Ingar Svendsen
Joacim Klavestad
Terje Bokerød Strand
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer