Haukelandsvatnet er et vann i gamla Arna kommune, nå Bergen kommune. Det er et vann med sjanser for ok ørret og gjedde. Tidligere var det mye røye og ål men forekomsterne av disse per dags dato er ukjennt. Haukelandsvatnet er en av vannkildene til Storelva (Arnaelva) som rinner ut i Arnavågen. Siden laksetrappen kom på plass i elven skal det vare mulig for laks at ta seg opp i vannet på gunstig vannstand.

Det er mulig å leie båt gjenom bergen sportsfiskere og Myrbø dyreklinikk. Det er kun tillat med elmotor.

Enkel tillkomst til vannet ved Lone camping som ligger på hardangervegen.

Haukelandsvatnet

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2020-08-14 18:49:43
NVE Id: 2075

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

Notater for denne sjøen: Stort sett god dekning, noe mangler midt utpå sjøen og på grunnområderne i nord/nord-øst.

95% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Haukelandsvannet PNG.png (8.98 MB) - 2020-08-14

High-res dybdekart bilde

Haukelandsvannet GE.kmz (1.69 MB) - 2020-08-14

Dybdekart for Google Earth / Maps

Haukeland Lowrance.zip (128 kB) - 2020-08-14

Kartfiler for Lowrance og Simrad

Haukelandsvannet MBT.mbtiles (27.37 MB) - 2020-08-14

MBTiles-kartfil for bruk i apper på mobil/ nettbrett

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Dybdekart.no Prosjektet for dybdekart av norske innsjøer!
Dan Strandberg Dybdekart.no

Kommentarer