Prosjekt-sjøer

Her finner du sjøerne hvor vi har lagd egne dybdekart basert på loggdata fra brukerne i prosjektet

Alle sjøer

En liste over alle sjøer vi har sammlet dybdekart fra (NVE, forskningsrapporter osv)

Søk

Senest oppdaterte