Skjermbilder er hentet fra Raymarine Dragonfly 7. For å kunne logge med Dragonfly 5 og Dragonfly 7, må man oppgradere til minimum software version 9,40, men som alltid ellers, anbefaler vi å oppgradere til siste version.

Start med å hent opp et skjermbilde med kart, enten bare kart, eller delt med ekkolodd. Om man deler med ekkoloddet er det viktig at det er kartdelen som er aktiv (oransje firkant rundt).

Trykk på multifunksjonsknappen , og velg Spor (nedover med multifunksjonsknappen).
Gå ned på start spor, og trykk på multifunksjonsknappen for å velge funksjonen. Enheten starter da å ta opp sporlogg - denne inneholder også dybdedata og temperatur på vannet.
Man får da en strek (tykkelse og farge kan endres) etter båten, som viser hvor man har kjørt.
Når man er ferdig, må man gå inn igjen i Spor og velger "Stopp spor". Deretter velg "Import/Eksport"
Og så "Lagre spor på brikke"

Velg de sporene som skal lagres, enten ved å "Velg alle" eller gå ned og merk de du skal med multifunksjonsknappen. Når sporene er valgt, trykk "Lagre"

Skrevet av

Carl Stiegler